• ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐสาสตร์
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน

อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย